Agape Intia

Agape Intia ry – työtä Intian hyväksi vuodesta 2005

 

Tapasimme Jacob Marinenin Suomessa vuonna 2003, jolloin hän esitti kutsun tulla Intiaan tutustumaan edustamansa järjestön Grace Service Society toimintaan. Palattuamme Intiasta perustimme vuonna 2005 yhteiskristillisen suomalaisen yhdistyksen Agape Intia ry, jonka tarkoituksena on tukea Grace Service Society:n Intiassa tekemää hyväntekeväisyystyötä. Grace Service Society huolehtii köyhistä ja osattomista lapsista perustamissaan lastenkodeissa ja lasten keskuksissa. Se myös ylläpitää kouluja ja oppilaitoksia, joissa lapset voivat opiskella ammatin saadakseen aikuistuttuaan siitä toimeentulonsa. Lisäksi se mm. avustaa leprasairaita, vanhuksia, leskiä ja varattomia pastoriperheitä, tekee porakaivoja, joilla köyhiin heimokyliin saadaan juomavettä, sekä antaa katastrofiapua. Koronapandemian aikana Grace Service Society jakoi tuhansittain ruoka-avustuksia nälkää näkeville päivätyöläisille.

Grace Service Society ei saa lainkaan taloudellista tukea Intian valtiolta, vaan toimii vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Se pyrkii myös kehittämään omavaraisuusprojekteja toimintansa tueksi.

Huom! Grace Service Society (jatkossa viitataan lyhenteellä GSS) toimi aikaisemmin nimellä Gospel for Tribals Social Service Society (GTSSS). Viranomaiset hyväksyivät organisaation nimen vaihdon 16.8.2022. Nimen muutos ei vaikuta järjestön toiminnan sisältöön. Järjestön kotisivuilla viitataan vielä aikaisempaan nimeen GTSSS.

GSS:n kotisivut: www.gtsss.org.

Agape Intia ry