KOULUT

Hyvätasoinen koulutus lapsille ja nuorille aina ammattiin ja jatko-opintoihin saakka

 

 

Grace Service Society (GSS) ylläpitää kouluja ja oppilaitoksia, joissa tarjotaan ensimmäisen ja toisen asteen koulutus. Näin lapsille annetaan mahdollisuus kouluttautua ammattiin tai pyrkiä jatko-opintoihin. Koska kaikki koulutus on lapsille maksutonta, koulujen ja ammatillisten oppilaitosten ylläpitämisestä syntyy GSS:lle kymmenien tuhansien eurojen kustannukset kuukausittain.

Koulut

GSS:llä on lastenkotien yhteydessä kouluja, joista suurimmat sijaitsevat Manugurussa (Grace Mission School), Thanikellassa (Grace Childrens School, luokat 1-10 ja Grace Junior College, luokat 11-12) sekä Hyderabadissa (Grace Childrens School).

 

 

Sairaanhoito-oppilaitokset

Tyttöjen asema Intian yhteiskunnassa on vaikea. Siksi on tärkeää, että aikuiseksi varttuvilla lastenkodista poislähtevillä tytöillä olisi ammatti, jonka turvin he voivat jatkaa elämäänsä ja tulla toimeen. Tätä varten rakennettiin Thanikellaan vuonna 2010 kaksivuotinen alempi sairaanhoito-oppilaitos (Grace Vocational College), jonka rakentamisen eräs suomalainen perhe sponsoroi. Koulutus vastaa lähinnä suomalaista lähihoitajan koulutusta. Mukana on myös poikia, jotka opiskelevat laboranteiksi.

 

 

 

Myöhemmin Thanikellaan rakennettiin kolme- ja puolivuotinen sairaanhoito-oppilaitos (Abhyudaya School of Nursing), josta valmistuneet nuoret voivat sijoittua työskentelemään minne tahansa Intiassa ja jopa ulkomaille. Koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2017.

Ammattikoulutus

Jacobin tavoitteena on, että lastenkodista pois lähtevillä nuorilla olisi ammatti, jolla he voivat elättää itsensä. Siksi vuonna 2014 alettiin suunnitella ja rakentaa teknistä koulua, joka pitää sisällään laaja-alaisen ammattikoulutuksen (atk, muurari, automekaanikko, sähkömies, hitsaaja, puuseppä, metallimies…). Koulun juhlalliset avajaiset pidettiin kesäkuussa 2019. Alla on kuva avajaisista.

 

 

Agape Intia ry