SAIRAALA

Grace Service Society (GSS) on jo pitkään halunnut perustaa yleissairaalan, jossa köyhille ja puutteenalaisille voitaisiin tarjota terveydenhuollon peruspalvelut laadukkaasti vain pientä maksua vastaan. Nykyisin sillä on ainoastaan kiertävä terveydenhoitoyksikkö, jossa palveluja tarjotaan varattomille ja leprasairaille aika ajoin. Sairaala takaisi pysyvät palvelut. Koronapandemian aikana lukemattomat ihmiset kuolivat sairaaloiden ulkopuolelle odottaessaan sairaalaan pääsyä, koska sairaalat olivat täynnä, eikä lisähappea ollut saatavilla. Tämä vauhditti GSS:n sairaalasuunnitelmia, ja nyt sairaalarakennuksen tontti on jo hankittu GSS:n nimiin. Se on Thanikellassa Telanganan osavaltiossa hyvien kulkuyhteyksien varrella ja rajoittuu GSS:n toiseen tonttiin, jossa on mm. lastenkoti, koulu ja sairaanhoito-oppilaitos.

Sairaala hyödyttää myös GSS:n omia sairaanhoitaja- ja laboranttiopiskelijoita, koska he voivat saada hyvän harjoittelupaikan ja mahdollisuuden työssä oppimiseen tullakseen päteviksi terveydenhoitoalan ammattilaisiksi ja saadakseen siitä elantonsa.

Sairaala tulisi käsittämään 100-150 vuodepaikkaa, ja siihen on suunniteltu seuraavat osastot:

  • Yleislääketiede
  • Yleiskirurgia
  • Ortopedia
  • Gynekologia
  • Lastentaudit
  • SIlmäsairaudet
  • Hammashoito
  • Keuhkosairaudet
  • Korva- nenä- ja kurkkutaudit

Jo ennen uuden sairaalan rakentamista voidaan melko nopealla aikataululla aloittaa pienimuotoinen sairaalatoiminta eräässä jo valmiissa rakennuksessa ja näin kerätä kokemusta varsinaista sairaalaa varten.

Sairaalan rakentaminen kestää noin 12-18 kk, mikäli varojen puute ei keskeytä työtä. Rakennusprojektiin on jo valittu keskeiset ammattihenkilöt, kuten työmaapäällikkö, paloturvallisuus-, sähkö- ja rakennusinsinööri, LVI-tiimi, maalaustiimi, tekninen tiimi happilinjojen asentamista varten jne.

Kustannusarvio:
– sairaalarakennuksen (pinta-ala n. 1860 m2) rakennustyöt: n. 365 000 €
– sairaalalaitteet, koneet, välineet ja luvat: n. 488 000 €

 

GSS:n kotisivut: www.gtsss.org.

Agape Intia ry