TIETOSUOJASELOSTE

 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Agape Intia ry
Osoite: Vimmolantie 3, 27800 Säkylä
Puhelin: 0400 624 091
Sähköposti: mailipi@dnainternet.net
Yhteyshenkilö: Maija-Liisa Pitkäkangas

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään kummilapsikannattajien sekä pastoriperhekannattajien sekä lahjoittajien tietoja.

3. Rekisterin nimi

Agape Intia ry:n lahjoittajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta sekä Agape Intia ry:n toiminnasta tiedottaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu Agape Intia ry:n toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Agape Intia ry:n lahjoittajarekisteri (kummikannattajat/pastorikannattajat/lahjoittajat) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön itsensä ilmoittamat personoitavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä lahjoitustietojen osalta pankilta. Keräämme tietoa myös sivustomme kautta meille lähetetyistä viesteistä.

7. Miten Agape Intia ry suojaa henkilötietoja?

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot suojataan siten, että tietoihin pääsee ainoastaan käsiksi yhteyshenkilömme sekä tiedotteiden lähettämisestä vastaavat henkilöt Intiassa ja Suomessa.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Agape Intia ry:n yhteistyökumppaneille (Grace Service Society sekä Posti) toimintaamme liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Lahjoittajien, kummilasten tukijoiden sekä pastoriperheiden tukijoiden tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Intiaan ainoastaan organisaation Grace Service Society johtajalle työn raportoinnin mahdollistamiseksi. Käytämme Euroopan komission vakiolausekkeita.

10. Kuinka kauan Agape Intia ry säilyttää henkilötietoja?

Kummina tai pastoriperheen tukijoina toimivien tiedot säilytetään niin kauan, kuin henkilöt toimivat tukijoina. Kun lapsi poistuu orpokodista tai kun pastori ei enää tarvitse tukea, tukijalle ilmoitetaan tuen tarpeen päättymisestä. Tukijalta kysytään silloin, haluaako hän uutta lasta tai pastoria kannatettavaksi. Mikäli tukijalle ei jää yhtään lasta tai pastoria kannatettavaksi, hänen tietonsa poistetaan lahjoittajarekisteristä. Muiden lahjoittajien antamat henkilötiedot säilytetään vähintään seuraavaan lahjoittajarekisterin tarkistukseen asti. Lahjoittajarekisteritiedot tarkistetaan kerran kahdessa vuodessa, jolloin tarpeettomat tiedot poistetaan rekisteristä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa säätiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Agape Intia ry:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Agape Intia ry:lle. Agape Intia ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta yksi. Agape Intia ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Agape Intia ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Sivuston automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä  voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia  tietoja.  Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/. Tunnistetiedot  talletetaan  verkkopalvelun  teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

14. Evästeet

Evästeet ovat pieniä alfanumeerisia  tunnisteita, jotka  tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle, kun kävijä vierailee verkkosivulla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Google kerää anonyymejä tilastotietoja sivuston kävijöistä tarkoituksena parantaa Palvelun laatua. Google Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä saapui sivulle ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Käyttämällä palveluamme kävijä  suostuu luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat  nykyaikaisista verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toimivuuteen emmekä voi taata palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

15. Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi  Facebook, Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö-ja muita ehtoja. Rekisterin ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa. Seloste on päivitetty viimeksi 22.08.2022.

Agape Intia ry