VAMMAISET LAPSET

Muista heitä myös rukouksissasi. ”Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.” (Matt. 18:5)

Jos olet köyhä Intiassa, mahdollisuutesi selvitä elämässä ovat äärimmäisen rajoitetut. Jos olet vammainen, mahdollisuutesi ovat vieläkin pienemmät tai niitä ei ole ollenkaan. Vammaisia lapsia on Intiassa 5,5 miljoonaa.

Grace Service Society on rakentanut noin 30-paikkaisen kodin vammaisille lapsille Manugurun lastenkodin kampukselle. Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa työtä.

Agape Intia ry